|Alt Imatge|

Així us cuidem

Volem que us sentiu com a casa, perquè això és casa vostra. Alhora, volem fer-vos sentir acompanyats, ben cuidats i el màxim d’actius a tots els nivells, sempre d’acord amb les vostra situació i necessitats. Per això, a la Residència Aura seguim un model d'atenció integral centrada en la persona i en la seva família:

 • Creiem en el respecte a l'autonomia a l’hora de prendre decisions.
 • Facilitem el "fer" i el "sentir-vos útils" per mantenir i reforçar les vostres habilitats, evitant que mai ningú claudiqui, decaigui ni s’abandoni.
 • Potenciem la socialització tant en l’entorn natural de la persona (família, veïns, amistats, associacions...) com en el seu nou entorn de vida que és la Residència, evitant la desconnexió social i l'aïllament.
 • Vetllem per cobrir totes les necessitats en l'àmbit de la salut, fent especial èmfasi en la prevenció i la dependència, amb una atenció directa per part de l’equip d’experts que treballa a l’Hospital annex a la Residència.
 • Contribuïm al benestar físic i psicològic perquè pugueu viure d'una manera autònoma, solidària i joiosa.

L'equip que té cura de cada resident està format per professionals especialistes de diferents disciplines: metge geriatre, treballadora social, infermeres, auxiliars, animadora sociocultural, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicòleg... Junts, duen a terme un programa d'atenció orientat a mantenir les capacitats i habilitats del resident i a vetllar pel seu estat de salut.

Programes i activitats per millorar la qualitat de vida
 • Programes d'atenció a la salut:
  • Atenció personal en les activitats de la vida diària
  • Atenció mèdica i d'infermeria especialitzada
  • Atenció psicològica
  • Atenció social
 • Programa de psicoestimulació
 • Programa de rehabilitació i manteniment funcional
 • Tallers d'animació sociocultural
 • Tallers de psicomotricitat
 • Activitats lúdiques: laborteràpia, manualitats, jocs de taula, bingo, projecció de pel·lícules.
 • Activitats culturals, sortides...