Com accedir a una plaça

Places privades

Actualment, de la cinquantena de places del Centre de dia Josep Roqué la majoria (46) són privades. Dins l’horari del centre (de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 h), podeu escollir entre diferents modalitats: assistir a jornada completa, venir mitja jornada (amb o sense dinar), participar en algun taller concret o, fins i tot, venir només a dinar.

Places públiques

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té concedides quatre places públiques al centre de dia. Els candidats a optar a una d'aquestes places públiques de centre de dia són persones amb dependència reconeguda. L'assignació es duu a terme a través del Programa individual d'atenció (PIA), que realitzen els serveis socials públics i que determina les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell. Aquestes places queden cobertes amb les primeres persones que correspon segons els barems establerts i, a partir d'aquí, hi ha una llista pública per què s'hi puguin apuntar les persones que sol·licitin el servei. Els usuaris amb plaça pública tenen la obligació d'assistir al centre de dia com a mínim dos dies a jornada completa o tres dies de mitja jornada per setmana.

Més informació sobre l’assignació de places públiques de centre de dia

Programa de beques

El Centre de dia Josep Roqué obert a tothom és un projecte de mecenatge que té com a finalitat trobar noves vies de finançament que permetin a persones amb pocs recursos accedir als serveis que ofereix el centre, ampliar la freqüència amb què acudeixen o garantir-los un àpat complet i saludable. Qualsevol persona gran de Manlleu pot sol·licitar-les a través dels treballadors socials, sempre i quan no estigui rebent ja la Prestació Vinculada al Servei de Centre de Dia o qualsevol altre ajut existent. A partir d'aquí, hi ha uns barems econòmics que determinen el percentatge de la bonificació a la que té dret l'usuari (25%, 50% o 75% del cost) i uns barems socials que prioritzen quins han de ser els beneficiaris de les beques.

Més informació sobre el programa de beques