|Alt Imatge|

Què fem al centre?

L'equip del Centre de dia està format per una infermera i diverses auxiliars, treballadora social i terapeuta ocupacional. Conjuntament desenvolpen un programa d'atenció orientat a mantenir les capacitats i habilitats que conserva cada usuari i ofereixen, a la vegada, suport i formació a les seves famílies.

Oferim la possibilitat de venir a tallers, en horari de 9:30 h a 12:30 h. I també oferim el servei de menjador social per usuaris interessats en venir a dinar.

 • Atenció a les necessitats bàsiques
 • Potenciació de les activitats de la vida diària
 • Dinamització social
 • Atenció a la salut: prevenció i recuperació funcional
 • Suport a les famílies
 • Control de dietes i de la medicació
 • Higienes personals i dutxes
 • Servei de menjador
 • Tècniques d'infermeria
 • Fisioteràpia
 • Assistència social
 • Tallers: psicoestimulació, psicomotricitat, musicoteràpia, manualitats…
 • Programa d'activitats i sortides en grup
Serveis complementaris
 • Bugaderia
 • Podologia
 • Perruqueria
 • Servei religiós
 • Transport adaptat
Modalitats: opcions a la mida de cada situació

Obrim de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 h. Dins d'aquest horari, podeu escollir entre diferents modalitats en funció de les necessitats de cada usuari i les de la seva família: assistir a jornada completa, venir mitja jornada (amb o sense dinar), participar en algun taller concret o, fins i tot, venir només a dinar sabent que els menús proposats garanteixen una dieta saludable, variada i equilibrada, i adaptada a les necessitats específiques de cada usuari.