La nostra història

La creació del Patronat de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, l'any 1903, és el punt de partida de l'actual Fundació, que va néixer per donar resposta a l'atenció sanitària i social dels malalts i desvalguts de Manlleu. La Fundació ha evolucionat al llarg de més de cent anys d'història juntament amb les seves instal·lacions i serveis per atendre la població d'Osona a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, la Residència Aura i el Centre de dia Josep Roqué. A continuació, podeu consultar un resum històric a càrrec de l’expatró de la Fundació i membre dels Amics de l’Hospital, Àlex Roca Remolins, elaborat a partir de la bibliografia manlleuenca.

 • El primer hospital de Manlleu

  La primera referència escrita de l'existència d'un hospital a Manlleu on es tenia cura dels malalts i desvalguts de la població data del 1503. Tanmateix, no és fins l'any 1881 quan té lloc la fundació d'un hospital en el sentit modern del terme, gràcies a la iniciativa del canonge Jaume Dachs i a la col·laboració de Trinitat Fontcuberta.

  L'edifici es va construir al carrer Sant Domènec, a la cruïlla amb el carrer Bisbe Morgades, al davant del convent i col·legi de les Germanes Carmelites. Aquest hospital va desenvolupar les seves funcions de forma interina des de finals de l'any 1881 fins al desembre de l'any 1903, que és quan se li va donar la personalitat jurídica mitjançant la fundació del Patronat de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu.
   

 • L'hospital modernista

  L’any 1913, sota la iniciativa del Patronat, es va inaugurar un nou edifici d'estil modernista ubicat a l'indret denominat El Puig, al començament de la carretera d'Olot, que és encara l’emplaçament actual de l’hospital.

  Aquest hospital va anar evolucionant amb el temps. L’any 1954 va culminar una gran remodelació arquitectònica i, gràcies a diversos donatius, al llarg de les dècades dels 50 i 60 se’n van anar millorant les instal·lacions: es van compartimentar totes les habitacions amb envans, es va crear una sala de tuberculosos i l'habitacle de les Germanes Carmelites, i s'hi va obrir una Sala de Radiologia (amb un aparell de Raigs X finançat per les empreses de Manlleu) i un Laboratori. També es va construir un dipòsit de medicaments i es va instal·lar un ascensor per facilitar l'accés als dos pisos.

 • El creixement de l'hospital

  Als anys 70, es va seguir fent reformes. A la planta baixa es van obrir les consultes d’Urgències, la Sala de Radiologia, el Laboratori i les Consultes Rxternes. El primer pis es va dedicar a hospitalització, mentre que la segona planta es va destinar a Residència per a persones grans.

  L'any 1977 es varen construir dos nous quiròfans i no va ser fins l'any 1980 que l'Hospital va poder disposar d’un servei permanent d'Urgències. D'aquesta manera, l'hospital es va anar adaptant als canvis de model assistencial per seguir prestant la missió fundacional amb la màxima qualitat possible i d'acord, sempre, amb les necessitats de la població i del seu entorn.

 • L'especialització en atenció sociosanitària

  L'any 1986, amb la creació del programa 'Vida als anys' impulsat pels departaments de Sanitat i de Benestar Social, la Fundació reorienta la seva finalitat cap a l'atenció sociosanitària i social, perdent la vocació d'hospital per a patologia aguda. Aquest programa, a partir del qual apareix el concepte sociosanitari, havia de donar resposta tant a les necessitats de tipus sanitari com a les necessitats de tipus social.

  L'Hospital es converteix així en el primer centre de la comarca, i un dels primers de Catalunya, en realitzar una assistència específica a la gent gran amb malaltia crònica, dependència funcional, deteriorament cognitiu i malalties que requereixen cures pal·liatives.

  Aprofundint en el vessant sociosanitari, l'any 1990 es va posar en funcionament el servei d'Hospital de Dia, que tres anys més tard estrenaria unes noves instal·lacions dins l'Hospital.

 • La Residència Aura

  L'any 1992, es va ampliar el mapa social i sanitari de la Fundació amb la inauguració de la Residència Aura, construïda en un terreny annex a l'Hospital. El nou centre, que venia a cobrir una mancança històrica del municipi, va ser possible gràcies a les aportacions de la pròpia Fundació, del teixit social i empresarial de la població, del Departament de Benestar Social i de l'Ajuntament de Manlleu.

 • El Centre de dia Josep Roqué

  L'any 2003 es va inaugurar el Centre de dia Josep Roqué i Castell amb la donació de l'edifici ubicat al carrer Montseny per part de la Sra. Josefina Costa en memòria del seu marit. Un cop més, la Fundació donava resposta a la demanda i necessitat social del moment. El mateix any, s'assumeix el punt d'informació i la gestió de casos del Servei d'Atenció Domiciliària de Manlleu.

 • L'hospital del segle XXI

  L'any 2004, s'inicien les obres de construcció d'un nou Hospital per a l'atenció sociosanitària que doni resposta a les necessitats actuals i futures dels habitants de Manlleu i de la comarca d'Osona. Així, l'any 2005 s'enderroca l'antic edifici i, un any més tard, el 23 de setembre de 2006, s'inaugura el que és l'actual Hospital Sant Jaume de Manlleu.

  Les noves instal·lacions, totalment adequades als nous temps, disposen de gairebé 10.000 metres quadrats d'edificació i d'instal·lacions tècniques, amb un total de 60 habitacions d'hospitalització dobles, encara que moltes d'elles s'utilitzen individualment. Amb el nou Hospital també s'amplia la Residència Aura, que arribarà a una capacitat de 105 places (actualment ja en són 132).

  L'1 de gener del 2009, arran de la complexa situació financera que travessa la Fundació, la Generalitat de Catalunya encarrega al Consorci Hospitalari de Vic que assumeixi la gestió de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu i de la Residència Aura. Actualment, és aquesta institució de titularitat pública qui es fa càrrec del personal, les infraestructures -propietat de la Fundació- i de la prestació de tots els serveis assistencials d'aquests dos centres.