|Alt Imatge|

Hospital de dia

L'Hospital de dia sociosanitari és un servei ambulatori que atén, principalment, persones amb malalties cròniques que requereixen mesures integrals de suport, rehabilitació i tractament, així com seguiment especialitzat. També dóna assistència a persones amb trastorns cognitius i de la conducta.

Constitueix un recurs alternatiu a l'hospitalització, ja que permet dur a terme tractaments orientats a la millora funcional o al manteniment de determinades habilitats sense que els usuaris hagin d'abandonar el seu domicili.

Com arribar?

L’Hospital de dia està ubicat a la planta baixa del centre. Els usuaris han de venir acompanyats: en cas que sigui necessari, podeu demanar el servei de transport urbà adaptat a càrrec de l'Ajuntament de Manlleu (si sou del mateix municipi) o bé el servei de transport privat si sou de municipis veïns.

Horari i programes

Les activitats es duen a terme entre les 9:00 i les 17:00 h. Dins d’aquest horari, podeu contactar amb l’Hospital de dia trucant al 93 852 00 00.

 • Manteniment cognitiu: Treballem a partir de tallers, ja sigui individuals o en grups reduïts, dissenyats per millorar o mantenir determinades habilitats de la vida diària (l'escriptura, la lectura, el càlcul...).
 • Prevenció del deteriorament. A més dels tallers, en persones amb deteriorament cognitiu també treballem l'estimulació a través d'un programa de telerehabilitació computeritzada.
 • Sessions formatives per a familiars i cuidadors: per ajudar-los en el maneig del seu familiar al domicili, donar-li pautes, resoldre dubtes… També comptem amb grups de suport específics per als cuidadors de persones amb deteriorament cognitiu.
 • Rehabilitació funcional i manteniment físic.
 • Cura de ferides complexes, en especial de nafres cròniques.
 • Tractaments específics: transfusions, MPOC, diabetis, hipertensió...
 • Avaluació neuropsicològica.
 • Avaluació geriàtrica integral.
La importància de la relació persona-família-professionals

La relació amb el pacient i el seu entorn és bàsica per poder avaluar la seva evolució i per desenvolupament les activitats de manera efectiva, però també és important per mantenir la seva socialització. Aquesta relació s'ha de basar en la comunicació entre l’equip assistencial, el pacient i el seu entorn, compartint informació i valorant conjuntament objectius, resultats i alternatives. A més de la relació del dia a dia, periòdicament organitzem sortides culturals o de lleure perquè puguem compartir espais de comunicació i de socialització entre usuaris, familiars i equip terapèutic.

Com ho fem?

Un equip interdisciplinari format per professionals de la medicina, infermeria, psicologia, treball social, fisioteràpia i teràpia ocupacional, és el responsable de l'atenció directa al pacient i al seu entorn més pròxim.

 1. Valorem individualment les necessitats sanitàries i socials de la persona.
 2. Elaborem el seu pla terapèutic integral, amb els objectius, les pautes de tractament i activitats a desenvolupar, i el temps d'estada previst.
 3. Avaluem i fem un seguiment continuat de l’evolució del pacient.
 4. Sol·licitem serveis de suport, si s'escau.
 5. Planifiquem les activitats grupals (tallers) d'acord amb les necessitats detectades.
 6. Informem, formem i donem suport als familiars i/o cuidadors principals.