|Alt Imatge|

Com ho fem? El nostre model

Autonomia personal


Afavorim l'autonomia personal, en base a la reeducació, la rehabilitació i l'autocura, sempre que sigui possible.

Ètica


Prioritzem actuacions en base als principis de la bioètica

Equip


Treballem en equip per aprofitar al màxim la formació i les capacitats dels nostres professionals

Atenció integral


Prestem una atenció integral, eficaç i eficient que té en compte totes les necessitats de la persona a nivell sanitari, psicològic i social, així com les seves creences, valors i preferències

Aliances


Ens coordinem amb la resta d’institucions sanitàries i socials del territori per garantir la continuïtat de l’assistència i un servei integral i integrat.

A la Fundació treballem per ser una institució de referència en l'atenció sociosanitària, amb una atenció de qualitat i innovadora, i amb la voluntat d'apropar els serveis a la població sota criteris d'efectivitat i eficiència, aconseguint la màxima satisfacció dels nostres pacients i les seves famílies.

Des de l’any 2009, el Consorci Hospitalari de Vic té assumida la gestió dels dos principals centres de la Fundació, com són l'Hospital Sant Jaume de Manlleu i la Residència Aura.