|Alt Imatge|

Hospitalització

Disposem de tres unitats d’hospitalització diferenciades segons el perfil de pacient i el tipus de tractament que ha de rebre. En totes elles, el nostre equip interdisciplinari de professionals es coordina per oferir una atenció integral i d’alta qualitat a la persona i per donar suport al seu entorn familiar.

Per a una millor atenció als nostres pacients, també disposem d'un Equip de suport a l'Hospital d'Aguts (UFISS), ubicat a l'Hospital Universitari de Vic, per a l'avaluació, consulta, gestió de casos, connexió i assistència de malalts amb malaltia crònica.

A continuació, podeu consultar tota la informació que podeu requerir tant abans d’ingressar com durant la vostra estada, així com les particularitats de funcionament de cadascuna de les unitats d’hospitalització.