Unitat de Psicogeriatria

A la Unitat de Psicogeriatria oferim una atenció integral a les persones amb trastorn de conducta, demència o deteriorament cognitiu, a més de donar suport als seus familiars amb l'objectiu prioritari d'assegurar la qualitat assistencial. Tindreu al vostre servei un equip multidisciplinar que us atendrà en totes les necessitats assistencials que tingueu.

Funcionament de la planta

La unitat està ubicada a la planta 1 de l'Hospital i té 11 habitacions dobles amb bany adaptat, les quals poden ser utilitzades de manera individual quan la situació ho requereixi.

Per les característiques dels pacients ingressats, és important no alterar la dinàmica de la unitat, afavorir la convivència i propiciar un ambient tranquil, parlant en veu baixa i evitant sorolls innecessaris. Si es produeix qualsevol alteració, distancieu-vos del lloc i deixeu actuar el personal de la Unitat.

Per accedir a la planta 1, cada família disposareu d'un codi QR que haureu de passar pels lectors instal·lats a l'entrada de l'ascensor i a la porta d'accés per les escales. El codi QR us el facilitaran des de Recepció en el moment de l'ingrés i el podreu utilitzar tant en format físic com mitjançant els vostres dispositius mòbils.

En paral·lel, la Unitat garanteix la seguretat de cada usuari mitjançant tancaments amb codi d'accés d'entrada i sortida. Eviteu les entrades i sortides contínues i, sempre que sortiu, aviseu l'equip d'Infermeria.

Roba i objectes personals

Què heu de portar?

  • Vestuari: tres mudes de recanvi (pantalons tipus xandall, samarretes, jerseis, roba interior...). Per evitar pèrdues, marqueu tota la roba amb el nom.
  • Higiene personal: necesser amb sabó líquid, crema hidratant, raspall i pasta de dents, pinta o raspall pels cabells, colònia, pot per la pròtesi dental (si en porta), màquina d'afaitar elèctrica…

L'equip de la Unitat deixarà la roba bruta a la part inferior de l'armari perquè la família se la pugui emportar i rentar-la.

Vigileu amb...

  • Us recomanem que no porteu objectes de valor com joies o diners. L'Hospital no es pot fer responsable de la seva pèrdua.
  • Eviteu portar objectes perillosos com cinturons, objectes punxants, tisores o bastons.
  • Els armaris sempre han d'estar tancats amb clau i no es poden deixar objectes ni a les tauletes ni al lavabo.
  • La família ha de guardar ulleres, audiòfons i pròtesis bucals als armaris després dels sopars.
Horari de visites
  • De dilluns a divendres: matins, d’11:00 a 15:00h, i tardes, de 18:00 a 20:00h.
  • Caps de setmana i festius: horari intensiu d’11:00 a 20:00h.

Només hi pot haver un acompanyant per pacient.

Informació mèdica

Les informacions mèdiques es donaran els dilluns, dimecres i divendres en les hores establertes al matí. Davant qualsevol dubte, cal que us dirigiu al personal d'Infermeria. Els caps de setmana i festius, l’equip de la Unitat resoldrà aquelles actuacions que requereixin una atenció urgent, mentre que la resta d’aspectes es derivaran al personal de continuïtat.

Alimentació

Horari dels àpats: esmorzar (9 h), dinar (13 h), berenar (16 h) i sopar (19 h).

El pacient que necessiti suport per menjar haurà d'estar acompanyat per un familiar o un cuidador en tots els àpats. El pacient que no estigui acompanyat i es peixi sol ho farà al menjador amb la supervisió del personal d'Infermeria.

És important seguir la dieta marcada: si voleu portar aliments de fora, heu de demanar autorització prèvia.

El dia de l'alta

El dia abans de rebre l'alta mèdica heu de recollir totes les pertinències de l'usuari i deixar només la muda de roba que es posarà el dia de l'alta. L'habitació s'ha de deixar a les 9:00 h. Us donarem dues còpies de l’informe mèdic de l'alta: una per a la família i una altra perquè la pugueu portar al metge de capçalera.

Informació d’utilitat per ingressar a la Unitat de Psicogeriatria