|Alt Imatge|

Donació de sang i òrgans

Donar sang

A la Unitat d'Atenció a l’Usuari us facilitarem tota la informació que pugueu necessitar i us lliurarem el carnet de donant.

El Banc de Sang i Teixits és l'empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que té com a missió garantir l'abastament i el bon ús de sang i teixits a Catalunya.

Fer-se donant d’òrgans

La donació es fa formalment a través d'un imprès que li enviaran, i en el que es declara la seva autorització per a la donació.

A Catalunya L'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), dins del Departament de Salut, és l'entitat que gestiona, coordina i supervisa el procés d'adjudicació d'òrgans i teixits per garantir-ne la transparència i qualitat del procés .