|Alt Imatge|

Què us pot aportar venir al centre de dia?

+Capacitats


Mantenir al màxim les capacitats funcionals i cognitives, procurant la millor qualitat de vida possible i unes condicions socialment acceptables.

+Arrelament


Atenem i donem suport a la família per facilitar que la persona gran amb alguna discapacitat pugui mantenir el seu entorn social i familiar.

+Valoració


Valorem de forma professional les necessitats de la persona i de la seva família, i us orientem perquè pugueu afrontar els problemes detectats.

+Estimulació


Treballem la prevenció, l'activació funcional i l'estimulació cognitiva i afectiva de la persona.

+Assessorament


Assessorem la família en relació a l'atenció de la persona i sobre els diferents recursos assistencials disponibles (sanitaris i socials).