Modalitat d'ingrés de Llarga estada

A l’Hospital Sant Jaume de Manlleu oferim l’opció d’ingressar de Llarga estada, tant a la Unitat de Convalescència com de Psicogeriatria, per atendre persones amb processos crònics, així com llits de transició per a persones dependents amb malalties que requereixen una atenció complexa mentre es coordina el recurs idoni abans de donar-los l'alta.

Finançament de l’estada

La regulació administrativa dels ingressos a llarga estada hospitalària preveu un finançament mixt entre el Servei Català de la Salut i el Departament de Benestar i Família. El CatSalut fa una aportació fixa per estada per cobrir les necessitats sanitàries i Benestar finança, mitjançant un sistema de copagament amb l'usuari, el cost social de les estades. Els usuaris han de col·laborar amb el cost social de les estades quan romanguin ingressats més de 30 dies seguits o alterns, sempre que no hagin transcorregut més de 12 mesos.

Més informació sobre el cofinançament de la llarga estada