Hospital Sant Jaume de Manlleu

|Alt Imatge|
|Alt Imatge2|
|Alt Imatge3|
|Alt Imatge4|
|Alt Imatge5|

Telèfon:
93 852 00 00

Correu electrònic:
hsjm(ELIMINAR)@chv.cat

Laborables de 8 a 20:30 h.
Caps de setmana i festius
de 9 a 20h.
Fora d'aquest horari, heu d'entrar per l'Accés nocturn i trucar al timbre.

Ctra. d'Olot, 7
08560 Manlleu (Barcelona)


L'Hospital Sant Jaume de Manlleu és un centre d'atenció intermèdia que forma part del Sistema Sanitari Integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). El centre és propietat de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu tot i que, des de l'any 2009, está gestionat pel Consorci Hospitalari de Vic.


Atenció integral sociosanitària

A l’Hospital prestem assistència sanitària i social per a persones en situació de malaltia i fragilitat, en especial en els àmbits de la geriatria, les malalties cròniques, les cures pal·liatives i la psicogeriatria.

El nostre equip l'integren professionals de múltiples disciplines per oferir un tractament integral als nostres pacients que tingui en compte totes les seves necessitats: metges i metgesses especialistes en Geriatria, infermeres, auxiliars, treballadores socials, farmacèutics, fisioterapeutes, psicòlegs, equips de suport al diagnòstic... Treballem en xarxa amb la resta de centres sanitaris i socials de la comarca per oferir una atenció integrada i continuada, i ho fem, a més, tenint en compte els valors i preferències de cada usuari i les necessitats tant individuals com de la seva família o entorn proper.


Dispositius assistencials

Comptem amb àrees d'hospitalització diferenciades segons el perfil de pacient, equips d'atenció diürna de tipus ambulatori i domiciliari i diverses àrees de serveis terapèutics per portar a terme l'activitat assistencial:

  • Hospitalització: Convalescència i Llarga estada. Disposem d’una unitat especialitzada en Psicogeriatria.
  • Hospital de dia sociosanitari
  • Rehabilitació (ambulatòria, hospitalària i domiciliària)
  • Teràpia ocupacional
  • Consultes externes
  • UFISS i Equips d'Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA)
  • A més, compartim recursos amb el Banc d'ajudes Tècniques, el Servei d'Assistència Domiciliària (SAD) i el Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES).
Docència i recerca a l’Hospital

L’Hospital Sant Jaume de Manlleu és un hospital universitari, en conveni amb la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, en el marc de la xarxa de centres del Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu. Desenvolupem una important tasca docent, col·laborant en la formació MIR de metges/esses especialistes en Geriatria i en Atenció Familiar i Comunitària, així com d'estudiants dels graus universitaris d'Infermeria, Medicina, Fisioteràpia, Treball Social, Teràpia Ocupacional i Psicologia, i de cicles formatius relacionats amb la cura de les persones grans (auxiliars, gerocultores). A més d'aquesta tasca docent, els nostres especialistes participen en grups de recerca dedicats a millorar el tractament i l'atenció a les malalties cròniques i relacionades amb l'edat avançada.