Accessibilitat

La web de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu ha estat elaborada seguint els màxims estàndards de qualitat, tant a nivell tecnològic com de continguts. L'objectiu és garantir l'accessibilitat i la facilitat d'ús per part de tots els usuaris, independentment del seu perfil personal (edat, capacitats, alfabetització digital) i del dispositiu i connexió des dels que hi accedeixi.

A nivell tecnològic:

El web de la Fundació ha estat elaborat per Antaviana, empresa especialitzada en el disseny i programació de webs per a centres i institucions sanitàries, aplicant els estàndards del World Wide Web Consortium (W3C) sobre com crear i llegir les pàgines i els documents web. Aquests estàndards permeten una millor experiència per a tots els usuaris, amb llocs web més accessibles a més persones i que funcionen amb qualsevol dispositiu. El procés d'elaboració del web ha complert amb les màximes garanties a nivell de llenguatge de programació, navegabilitat i accessibilitat, així com per garantir el millor funcionament en aspectes essencials com el temps de càrrega del web, l'optimització d'imatges, l'òptima visualització en qualsevol tipus de dispositiu mòbil o la no presència d'enllaços trencats.

Alguns resultats del darrer test d'avaluació de la qualitat del web (setembre de 2016):

  • Test de velocitat de càrrega: 99/100
  • Compliment dels estàndards W3C: 100%
  • Òptima visualització en els principals dispositius i navegadors: 100%

A nivell de continguts:

Tots els continguts del web de la Fundació, des de l'estructura i plantejament, fins a la redacció dels textos i els documents informatius, han estat elaborats per periodistes professionals de l'empresa Op-team especialitzats en la comunicació en l'àmbit sanitari i de la salut, seguint els estàndards de Health Literacy (Alfabetització en salut) que promou la Xarxa Catalana d'Hospitals Promotors de la Salut. Aquests estàndards garanteixen que la informació sobre salut és accessible i comprensible per a tots els usuaris, alhora que permet la seva consulta a persones amb diferents graus de discapacitat motriu, visual i/o auditiva.

Així mateix, tots els continguts sobre salut han estat revisats pel Servei de Comunicació de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i per professionals sanitaris (metgesses, infermers...) especialitzats en cadascun dels àmbits i temàtiques que hi podeu trobar.

Els únics continguts d’aquesta web que no són completament accessibles, doncs no permeten la conversió automàtica en àudio per a persones cegues o amb dificultats de visió, són alguns documents PDF del Portal de la Transparència (auditories, pressupostos...), que per la seva vigència a efectes legals es presenten en el seu format original.

  • Compliment actual dels estàndards de Health Literacy en la informació escrita dirigida a pacients i usuaris: 98%

Ajudeu-nos a millorar

Si teniu alguna proposta per millorar la informació que donem o per fer més accessibles i útils els nostres canals, ens podeu fer arribar els vostres suggeriments per correu electrònic a comunicacio(ELIMINAR)@chv.cat.

En cas que no obtingueu una resposta que considereu satisfactòria per aquesta via, o si teniu un suggeriment / queixa de qualsevol altre tipus, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Ciutadà.