|Alt Imatge|

La Fundació: qui som i què fem?

La Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu és una institució privada de caràcter benèfic que té com a finalitat donar servei als ciutadans i a la comunitat a través d'una cartera de serveis socials i sanitaris adaptats a les seves necessitats.

Creada l'any 1903 per atendre els malalts i desvalguts de Manlleu, la Fundació ha anat evolucionant al llarg de més d'un segle, adaptant les seves instal·lacions i serveis per atendre la població d'Osona. Avui, compta amb tres centres situats tots ells al municipi de Manlleu: l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, la Residència Aura i el Centre de dia Josep Roqué i Castell.

Els valors que ens guien
  • Esperit de servei a la comunitat. La voluntat que mou tots els projectes de la Fundació.
  • Acolliment. Una actitud oberta dels nostres professionals, orientada a aconseguir el benestar i la millor qualitat de vida possible de les persones.
  • Visió integral de l'assistència. Considerem la persona en totes les seves dimensions i complexitat. Per això, abordem els serveis a prestar d'una manera integral, més enllà de la malaltia o de la situació de dependència que pugui patir.
  • Respecte a l'usuari i a la seva dignitat. Amb un tracte humà i personalitzat.
  • Professionalitat. Compromesos amb una assistència basada en el rigor científic i amb la inquietud per mantenir-nos actualitzats en relació als nous coneixements.
  • Esperit de col·laboració. Treballem conjuntament amb altres nivells assistencials i entitats per facilitar la continuïtat assistencial i una atenció integrada.
  • Compromís amb l'eficiència i amb la gestió eficient dels recursos per garantir la sostenibilitat de la institució i l'accessibilitat de la població.
Patronat

President
Arnau Rovira Martínez

Vicepresidenta
Josefina Mas Serra

Vocals
Teresa Sanglas Casadevall
Anna Piella Cros

Secretari
Pere Prat Boix

Organigrama

Gerent de la FHSJM*
Jaume Castellano Plujà

Directora d’Atenció Intermèdia i Dependència**
Montse Solé Casals

Directora Àmbit Comunitari d’Atenció a la Dependència***
Sarah Mir Roca 

Directora del Centre de dia Josep Roqué****
Sílvia Vila Sala

Responsable higiènico-sanitària del Centre de dia Josep Roqué****
Marta Arcarons Alibés

(*) D’acord amb la Llei 19/2014 de Transparència, s'informa que el gerent de la Fundació no percep cap retribució per exercir el càrrec.
(**) Personal del Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic.
(***) Personal de la Fundació Assistencial d'Osona
(****) Personal de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu