|Alt Imatge|

Atenció domiciliària

A través del Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) prestem atenció especialitzada a domicili en l'àmbit de la geriatria, les demències i les cures pal·liatives.

Els equips del PADES estan formats per metges/esses, infermeres i treballadores socials i són un recurs de suport a l'Atenció Primària en situacions complexes. A més d’avaluar i tractar els pacients a casa seva, aquests professionals tenen un paper important en la coordinació i connexió amb diferents recursos sanitaris, sociosanitaris o socials. La seva finalitat és oferir al pacient i a la seva família una atenció sociosanitària integral en el seu entorn durant el màxim de temps possible. La seva intervenció és temporal i normalment les visites són programades.

Com contactar?

Habitualment, haureu estat adreçats al servei d'atenció domiciliària per part d'un professional de la xarxa sanitària pública. El PADES està gestionat a nivell de tot Osona per l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic.

Si heu de fer qualsevol consulta, truqueu al telèfon 93 883 33 00 i demaneu pel PADES.

En cas d'urgència, poseu-vos en contacte seguint les següents indicacions:

  • Horari diürn (de 8:00 a 20:00 h), al telèfon 93 883 33 00
  • Nits (de 20:00 a 8:00 h), al telèfon 061