Actualitat<< Més notícies

Els hospitals del CHV recuperen la restricció de visites als pacients ingressats

L'accés d'acompanyants tant a les plantes d'Hospitalització com a la resta d'àrees dels centres hospitalaris quedarà restringit excepte en casos de final de vida, parteres, infants i en pacients molt dependents. Es tracta d'una mesura de caràcter preventiu per blindar les possibles vies d'entrada de contagis externs.


L'Hospital Universitari de Vic i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu implantaran a partir del dilluns 3 d'agost noves mesures restrictives en l'accés a les seves instal·lacions per evitar que es puguin produir contagis provinents de l'exterior.

Les visites als pacients hospitalitzats quedaran restringides. A l'Hospital Universitari de Vic només es podrà comptar amb un acompanyant en el cas d'infants hospitalitzats, parteres i persones dependents, prioritzant que sigui sempre la mateixa persona. Es permetrà un acompanyant a persones en situació de final de vida.

L'accés d'acompanyants a les àrees d'Urgències, UCI i Consultes Externes, així com als Hospitals de dia, també quedarà restringit i només es permetrà disposar d'un acompanyant en el cas de pacients pediàtrics o en situació de dependència.

A l'Hospital Sant Jaume de Manlleu es limitaran les visites a pacients ingressats a una única persona, que haurà de ser la mateixa durant almenys dues setmanes. A l'Hospital de Dia, Consultes Externes i Rehabilitació només es podrà comptar amb un acompanyant si és imprescindible.

En tots els casos, es demanarà als acompanyants que guardin les mesures de prevenció necessàries, com ara l'ús de mascareta i la distància de seguretat.

Les noves mesures implantades a l'Hospital Universitari de Vic i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu són de caràcter preventiu i tenen l'objectiu de minimitzar el risc de contagi provinent de persones que puguin ser portadores del SARS-CoV-2 però siguin asimptomàtiques. Tot plegat, es duu a terme per extremar la protecció entre els pacients i els professionals sanitaris en un moment en què la transmissió comunitària del virus segueix latent.

Compartir:

A Consultes Externes, els pacients només poden estar acompanyats si són pacients pediàtrics o es troben en situació de dependència