Actualitat<< Més notícies

La Residència Aura lliure de COVID-19

Des de mitjans de juliol, tots els espais de la Residència Aura estan catalogats com a zona verda lliure de COVID-19, és a dir, no hi ha cap cas confirmat de la malaltia ni cap persona sospitosa o amb símptomes.


Quan es dona aquesta circumstància en un residència, tots els espais del centre passen a formar part del grup A en el protocol d'aïllament i es cataloguen com a zona verda (zona neta).

Com a 'residència verda', els usuaris poden estar en habitacions individuals o dobles i poden conviure en zones comunes sempre i quan mantinguin la distància de seguretat de 2 metres i amb una ventilació adequada dels espais. Se'ls segueix fent un seguiment estricte (2 cops al dia) de l'aparició de signes i símptomes compatibles amb la infecció per coronavirus SARS-COV-2.

Mesures per protegir les residències

Davant el risc de possibles rebrots, els Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies van acordar posar en marxa a finals de juliol un conjunt de mesures addicionals a les residències de gent gran per minimitzar els riscos d'infecció en els grups de població més vulnerables.

Les noves mesures inclouen la suspensió de les sortides dels residents a l'exterior, com ara els passejos o les sortides de curta durada (sortides autònomes per part dels residents o acompanyades per familiars o cuidadors), així com les sortides de caps de setmana i les inferiors a tres setmanes.

Només s'autoritzen les sortides superiors a tres setmanes, que a la tornada requereixen de l'aplicació de mesures de protecció com si es tractés d'un nou ingrés (PCR i aïllament de 10 dies). Aquestes sortides acordades amb els familiars requereixen de la signatura d'un document de declaració responsable del resident o del familiar.

Les visites a la residència per part de familiars continuen permeses. Amb l'objectiu de protegir els usuaris del centre, durant les visites cal que es mantingui la distància de seguretat i no es comparteixi menjar ni beure amb les persones grans per evitar apropaments innecessaris. Des del centre es fa un control exhaustiu de les mesures de protecció per garantir, en tot moment, la seguretat dels usuaris i evitar contagis provinents de l'exterior.

Compartir:

Imatge d'una visita a la residència amb mesures de seguretat com la distància entre resident i familiar. Fotografia: Sergi Cámara