Actualitat<< Més notícies

Els professionals de Geriatria comparteixen el seu coneixement al congrés estatal de l'especialitat

Professionals i residents del CHV-FHSC van presentar comunicacions i pòsters al 64è Congrés de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGiG), que va tenir lloc a finals de juny a Màlaga.


Aquest any, el Servei Territorial de Geriatria ha comptat amb una àmplia representació tant en l'àmbit de la intermèdia com en l'àmbit de la dependència.

En l'àmbit de la intermèdia, hi han participat tres adjunts (Dra. Lorena Bajo, Dra. Maria Eugenia Campollo, Dra. Matilde Barneto) i quatre residents (Dr. Roberto Cortés, Dra. Gemma Fargas, Dra. Leidy Ceballos i Dra. Kelin González), presentant quatre comunicacions i tres pòsters.

Comunicacions orals:
  1. Dra. Maria Eugenia Campollo: "Relació entre el grau de fragilitat i el risc d'institucionalització a l'alta d'un hospital d'atenció intermèdia"
  2. Dra. Matilde Barneto: "Atenció intermèdia: model Step-Up, criteris clínics i de gestió"
  3. Dr. Roberto Cortés: "Comparació de les escales de fragilitat com a predictor de la mortalitat intrahospitalària i al mes en pacients majors hospitalitzats per insuficiència cardíaca descompensada"
  4. Dra. Gemma Fargas: "Problemes relacionats amb els medicaments específics de la insuficiència cardíaca en pacients majors amb multimorbiditat"
Pòsters:
  1. Dra. Lorena Bajo: "Característiques dels pacients atesos en primera visita en una EAIA de Psicogeriatria d'un hospital d'atenció intermèdia"
  2. Dra. Leidy Ceballos: "ACG: causa atípica d'accident cerebrovascular"
  3. Dra. Kelin González: "Concordança entre les comorbiditats i la planificació de voluntats anticipades en pacients geriàtrics en un sistema integrat d'atenció de salut"

En l'àmbit de la dependència, la Sra. Rosa Amador, responsable higiènico-sanitària de la Residència El Nadal, va presentar el pòster titulat "Projecte Enlace."

Aquesta representació destaca la dedicació i la qualitat de la feina dels professionals del Servei Territorial de Geriatria en la millora contínua de l'atenció als pacients geriàtrics.

Compartir: