Actualitat<< Més notícies

Un 13% de l’electricitat consumida al CHV és autogenerada

Amb motiu del Dia Mundial de l'Eficiència Energètica i un any després de la instal·lació de gairebé 1.500 plaques solars, el CHV fa balanç del rendiment de l'energia solar en els nostres centres. S'ha aconseguit cobrir un 13% de la demanda energètica de la institució.


Amb el funcionament complet durant tot el 2023, el Consorci Hospitalari de Vic disposa de dades suficients per poder fer un balanç del rendiment dels parcs solars que instal·lats a les cobertes dels edificis de l'Hospital Universitari de Vic i de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu. Els més de 3.300 m2 de superfície amb plaques solars fotovoltaiques permeten autogenerar energia elèctrica durant tot l'any, assolint una mitjana d'11% d'energia elèctrica autogenerada en el cas de l'Hospital Universitari de Vic; i una mica superior, un 26% en el cas de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu. Globalment, s'obté un 13% d'energia de generació pròpia, que suposa haver assolit l'objectiu inicial que la institució s'havia marcat.

Gràfic sobre el percentatge d'energia elèctrica autogenerada l'any 2023

Menys consum energètic, menys cost i més autoconsum

Amb aquest projecte d'implantació d'energies renovables s'estan assolint dos objectius: l'estalvi econòmic i la reducció de la petjada de carboni.

En quant als costos, l'any 2023 es va obtenir un retorn de 176.000 €, que permetran amortitzar la inversió atorgada (763.856,77 €) en 4 anys. Però, a més a més, el Consorci Hospitalari de Vic rebrà fins a un màxim de 255.060€ per la instal·lació de l'Hospital Universitari de Vic, i 189.540€ per la instal·lació de l'Hospital sant Jaume de Manlleu, del programa d'incentius lligats a l'autoconsum i l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU. Per tant, l'amortització de la inversió es podrà fer en un any i mig.

Pel que fa la reducció de la petjada de carboni, s'aconsegueix donat que l'energia procedent de fonts renovables com la solar fotovoltaica, no comporta emissions de CO2 a l'atmosfera. Així doncs, el CHV estalvia 246 tones de CO2 que equivaldrien a les emissions de donar 39 vegades la volta a la Terra en un cotxe de gasolina.

Aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia de sostenibilitat del CHV i en l'aposta del CHV-FHSC cap a la transició energètica per contribuir a mitigar el canvi climàtic i està integrada en el Repte #2 del Pla Estratègic del CHV (Model SIS).

Compartir: