Actualitat<< Més notícies

8M: abracem l’equitat

En el Dia Internacional de les Dones, volem que us imagineu un món lliure de prejudicis. Un món divers i inclusiu, que valora i celebra la diferència. Ens ajudeu a fer-lo realitat? Conegueu què és l'equitat, com podeu ajudar a promoure-la i acompanyeu-nos en la campanya #EmbraceEquity!


A les nostres institucions fa anys que fomentem la igualtat i l'equitat. Quina diferència hi ha? Si la igualtat és donar a tothom les mateixes oportunitats, l'equitat és assumir que cadascú té circumstàncies diferents -socials, econòmiques, personals- i posar els mitjans perquè puguin assolir el mateix que la resta. Quan l'adoptem, acceptem la diversitat i la inclusió, i actuem de forma activa per compensar les desigualtats.

Com ho fem?

Els nostres plans d'igualtat incorporen la perspectiva de gènere en tots els processos interns i inclouen mesures per garantir la no discriminació. Entre elles, l'impuls d'iniciatives que fomenten la representativitat d'homes i dones en àrees en les quals tenen menor presència, l'aplicació de protocols específics en cas d'assetjament o d'actituds sexistes, o accions per sensibilitzar professionals, pacients i usuaris.

Lideratge femení

Als centres sanitaris i socials tenim plantilles majoritàriament femenines, però això no sempre es reflecteix en els llocs de responsabilitat. Al CHV-FHSC-SAS, sí. Avui, les dones encapçalen més del 70% dels serveis i unitats assistencials i més del 60% dels departaments de suport. Un percentatge que ha crescut els darrers anys en paral·lel a la feminització de l'àmbit mèdic però, sobretot, gràcies a l'aposta decidida per incorporar professionals dones en càrrecs d'alta responsabilitat de tota mena.

Compartir: