Actualitat<< Més notícies

Així minimitzem el nostre impacte ambiental

Aquesta darrera setmana han coincidit els dies mundials de la Vida Silvestre (3 de març) i de l'Eficiència Energètica (5 de març), amb una crida comuna per part de les Nacions Unides: "Necessitem mesures molt audaces per frenar les emissions, accelerar l'ús d'energies renovables i fomentar la resiliència al clima". Al Consorci Hospitalari de Vic treballem de forma molt intensa en tots aquests fronts.


Al CHV seguim impulsant l'eficiència energètica, l'ús de renovables, l'economia circular i l'apropament de la natura. Vols saber què fem per adaptar-nos al canvi climàtic i reduir la nostra petjada ambiental i de carboni?

Reducció d'emissions

Apliquem mesures de construcció sostenible, adquirim equips eficients (calderes d'alt rendiment), fomentem la mobilitat activa i sostenible, minimitzem residus i afavorim l'economia circular (materials reutilitzables, reducció de paper i plàstic...).

Energies renovables

Hem cobert totalment amb plaques solars les teulades de l'Hospital Universitari de Vic i de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu. Una instal·lació fotovoltaica que ens permet autogenerar el 13% de l'energia que consumim.

Resiliència al clima

De la mà de la Xarxa d'Hospitals Verds i Saludables, hem entrat a formar part del Projecte LIFE Resystal. Un grup d'hospitals pioners provarem un conjunt d'eines i metodologies per augmentar la capacitat d'adaptació del sistema sanitari europeu als reptes del canvi climàtic, així com per avaluar les infraestructures crítiques que en depenen: transport, xarxes energètiques, telecomunicacions, serveis clínics...

Compartir: