Actualitat<< Més notícies

Així reduirem el nostre impacte sobre el medi ambient

Al CHV som conscients de la urgència climàtica. Per això, hem elaborat un ambiciós pla que ens ha de permetre dur a terme la nostra activitat tenint cura, també, del medi ambient. Aquests són els principals projectes que impulsem per reduir la nostra “petjada ecològica”.


Eficiència energètica
  • Incorporació progressiva de lluminàries LED i detectors de presència.
  • Substitució de les antigues calderes per calderes de condensació més eficients.
  • Aquest 2022, instal·larem més de 1.400 plaques solars als hospitals de Vic i Manlleu per generar energia fotovoltaica (inversió de 635.000 €), que suposaran un 13,7% de l'energia consumida del CHV.
Mobilitat Sostenible

Hem elaborat un Pla de Desplaçament d'Empresa que prioritza accions per:

  • Promoure la mobilitat activa, a peu o en bicicleta, per arribar als centres.
  • Incentivar l'ús del transport públic.
  • Fer un ús eficient del vehicle privat.
Construcció Sostenible

Incloem criteris de construcció sostenible en totes les noves obres i reformes d’espais.

Estalvi d'aigua

Disposem d’un sistema de recuperació de l'aigua d’Hemodiàlisis, de l’UCI i de les calderes, que permet estalviar al voltant del 25% de l'aigua consumida a l'Hospital Universitari de Vic.

Reducció de plàstics
  • Introducció de les bates reutilitzables.
  • Instal·lació de noves fonts d’aigua a tots els centres i regal d'una ampolla reutilitzable a tots els professionals.
  • Substitució del material plàstic de catering per reutilitzable o alternatiu ecològic.
  • Bosses reutilitzables al servei de bugaderia.
Pla de reducció de paper

Procés de digitalització en l'àmbit de la gestió no assistencial (documentació, contractes, annexos...).

Compra sostenible

Inclusió de criteris ambientals en les licitacions per adquirir materials i productes.

#UnaSolaTerra

Aquesta setmana s’ha commemorat el Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny) amb el lema "Una Sola Terra". Les Nacions Unides ha compartit tres xifres que ens han d’ajudar a reflexionar sobre el nostre comportament ambiental Sabies que…?

Estem utilitzant l'equivalent a 1,6 Terres per mantenir el nostre estil de vida actual i els ecosistemes ja no poden satisfer les nostres demandes.

El 67% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle estan associades als nostres estils de vida. Els estudis mostren que un gir cap a comportaments sostenibles reduiria les nostres emissions entre un 40 i un 70% pel 2050.

El consum i la producció sostenibles portarien també millores econòmiques i ambiental, amés de tenir un impacte positiu dels ingressos en un 11% en els països d'ingressos baixos-mitjos i un 4% en els països d'ingressos alts pel 2060.

Compartir: