Actualitat<< Més notícies

L’Hospital Universitari de Vic impulsa un nou model infermer per millorar l’experiència dels pacients ingressats i dels professionals

  • S'introduiran millores a les unitats d'hospitalització a nivell organitzatiu, funcional i de pràctica assistencial, a més de crear nous rols com el de la infermera referent o el de la dinamitzadora

L'Hospital Universitari de Vic implantarà un nou Model Infermer a totes les unitats d'hospitalització. Un conjunt de mesures a través de les quals es vol millorar l'experiència dels pacients ingressats i la seguretat i qualitat de l'atenció, però també les condicions i l'entorn de treball dels professionals.

El nou model introdueix canvis a nivell organitzatiu, de circuits de funcionament, de pràctica assistencial i també de recursos -humans i materials-, per avançar en els que es consideren aspectes claus per convertir l'Hospital Universitari de Vic en un centre sanitari de referència, competitiu i amb capacitat d'atracció:

  • Ubicar i atendre els pacients en funció del seu perfil (especialització).
  • Agilitzar els fluxos assistencials: altes, ingressos, trasllats, proves...
  • Reduir els temps d'ingrés des d'Urgències.
  • Millorar els processos per garantir la seguretat i la qualitat de l'assistència.
  • Avançar cap a un tracte més personalitzat, humà i respectuós amb el pacient i els acompanyants.
  • Millorar la qualitat i el temps de dedicació per a les cures dels pacients.
  • Promoure el desenvolupament i els processos de promoció professionals.
Nous rols

Un dels canvis més visibles serà la incorporació d'una nova figura a les unitats d'hospitalització: la infermera referent. Aquestes professionals s'encarregaran de gestionar tots els processos assistencials i de cures, des de l'ingrés fins a l'alta. Així mateix, es vol potenciar el rol de la dinamitzadora: un perfil administratiu especialitzat per donar suport a les unitats d'hospitalització.

Un procés de millora participatiu

En el disseny del nou Model Infermer han participat els diferents rols professionals que interactuen a les unitats d'hospitalització: comandaments, infermeres, TCAI (auxiliars), portalliteres, personal mèdic, administratius... Un treball exhaustiu per analitzar els aspectes clau del procés d'hospitalització, la situació actual -càrregues de treball, perfils de pacients, complexitat per unitats...- i com es pot millorar, a partir de l'experiència pròpia i de l'evidència científica.

Infermeria ajusta l'horari per millorar la cobertura

El nou model infermer d'hospitalització comporta un augment de personal. En un moment en què és complex incorporar infermeres, un aspecte imprescindible per poder-lo implementar és organitzar els torns de treball de manera més eficient.

Per això, s'ha arribat a un acord perquè l'horari en cap de setmana del personal infermer d'Hospitalització, Urgències, UCI i Hospitalització Domiciliària sigui de 12 hores. Sense augmentar la jornada anual, això facilitarà cobrir els llocs estructurals d'Infermeria en dissabtes i diumenges, que és quan hi ha més dificultat. El canvi l'han acordat la Direcció del Consorci Hospitalari de Vic i el Comitè d'Empresa, i també l'han votat i aprovat el col·lectiu d'infermeres i TCAI (auxiliars) que treballen en aquestes unitats.

A la pràctica, el nou horari suposa que el personal de torn diürn passarà a treballar un cap de setmana de cada quatre (ara era un de cada tres), així com millores al personal de torn nocturn que treballava un de cada dos o dos de cada tres caps de setmana, ja que a partir d'ara ho faran un de cada tres. L'acord contempla també altres mesures com incrementar el temps de solapament entre torns, la possibilitat de partir-se el cap de setmana amb una altra companya -en lloc de treballar-lo tot continuat-, millores en la planificació de les jornades, menys festius de treball per al personal de torn diürn, així com beneficis específics per a les professionals majors de 55 anys que treballen en torn de nit.

En paral·lel, gràcies a la reducció de la pressió assistencial, des del 28 de febrer s'han pogut eliminar completament els torns alterns de 12 hores.

Compartir: