CAT |         
HOSPITAL
DE DIA
CENTRE
DE DIA
HOSPITALITZACIÓ RESIDÈNCIA
ÀURA
CONSULTES
EXTERNES
ALTRES
SERVEIS
HOSPITAL DE DIA
- PRESENTACIÓ
- EQUIP
- PROGRAMES TERAPÉUTICS
- SERVEIS ASSISTENCIALS
- ACTIVITATS i TALLERS
- HORARIS i TRANSPORTS
- SITUACIÓ
- CONTACTAR
PRESENTACIÓ

L'Hospital de Dia, en funcionament des de l'any 1990, és un servei d’atenció diürna rehabilitador on es realitzen tractaments i cures ambulatòries, basant-se en l’avaluació integral del pacient, en la continuïtat en les actuacions i en l’avaluació i seguiment continu dels beneficis potencials de les intervencions.

Té com a objectiu millorar i/o estabilitzar els processos de la malaltia pels quals els pacients són adreçats i fer suport assistencial a nivell biopsicosocial, mitjançant el treball interdisciplinari.

L’hospital de dia constitueix un recurs alternatiu a l’hospitalització ja que permet establir tractaments orientats a la millora funcional o al manteniment de determinades habilitats sense que els usuaris hagin d’abandonar el seu domicili habitual.

El servei és defineix d’acord amb els següents eixos:

Integralitat en l’avaluació.
Continuïtat de les actuacions i intervencions. Si bé poden existir actuacions o intervencions puntuals sobre un pacient o sobre les seves famílies, generalment les actuacions terapèutiques o de cures requeriran una continuïtat i periodicitat en el temps.
Beneficiar l’estat de salut i de benestar del pacient i la família, amb un principi conegut i un final previsible seguint els programes establerts d’Hospital de dia.
DRETS
DEURES
REHABILITACIÓ
BÚSTIA
SUGGERIMENTS
ZONA
PROFESSIONALS
GUIA DE
L'USUARI
VOLUNTARIAT
i COL•LABORADORS
Fundació Hospital Sant Jaume
  Crta. d'Olot, 7
08560 Manlleu (Barcelona)
Tel. 93 852 00 00
Fax 93 850 71 96
E-Mail uau@chv.cat
BORSA DE TREBALL  -  VINCLES  -  COL·LABORADORS
Nota Legal - Protecció de dades