Actualitat<< Més notícies

El CHV invertirà 635.000 € per crear un gran parc d'energia solar als hospitals de Vic i Manlleu

El Consorci Hospitalari de Vic durà a terme aquest 2022 el projecte d'implantació d'energies renovables més ambiciós de la seva història. Una aposta estratègica amb la qual es vol guanyar autosuficiència energètica, reduir l'impacte ambiental derivat del consum d'electricitat i, a mig termini, fins i tot estalviar costos.


En total, s'instal·laran 1.413 plaques per generar energia fotovoltaica sobre els edificis de l'Hospital Universitari de Vic (1.940 m2) i de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu (1.440 m2). Amb una potència instal·lada conjunta de 635,85 KWp, els nous parcs solars permetran autogenerar un 13,7% de l'energia que consumeixen els centres que el CHV té a Vic i Manlleu.

Si bé el cost inicial de la inversió serà de 631.287 €, es calcula que suposarà un estalvi econòmic anual de 162.558 €. D'aquesta manera, es preveu recuperar la inversió en només 3,9 anys. A més, el projecte opta a rebre una subvenció a través dels fons Next Generation de la Unió Europea -tot i que la seva consecució no en condiciona la implantació efectiva-.

La situació actual: major consum energètic i més cost

L'electricitat representa vora el 50% de l'energia que consumeixen els centres del Consorci Hospitalari de Vic -l'altra meitat és gas natural-. El seu consum està associat principalment a l'enllumenat, els sistemes informàtics, els equips mèdics i la refrigeració. Amb la pandèmia, ha augmentat de manera important el consum associat a la climatització, ja que, per complir amb els requeriments per evitar la transmissió, els aparells renoven completament l'aire de forma continuada.

Des del 2003 i fins a l'inici de la construcció del nou edifici dels Laboratoris, el recinte de l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental disposava d'una superfície de 400 m2 de plaques solars -avui inutilitzades- d'energia solar tèrmica. A l'Hospital de Manlleu es disposa actualment de 72 m2 de plaques solars, una instal·lació solar tèrmica de l'any 2010 que aporta únicament un 0,46% del total d'energia que utilitza el centre.

La instal·lació dels nous parcs de generació d'energia solar s'emmarca en l'aposta del Consorci Hospitalari de Vic cap a la transició energètica per contribuir a mitigar el canvi climàtic. El darrers anys, també s'han implementat mesures per millorar l'eficiència energètica com la progressiva substitució de l'enllumenat per sistemes LED, la substitució de les calderes de l'Hospital Universitari de Vic i de la Clínica de Vic, la instal·lació de sistemes de climatització d'alta eficiència, o la renovació dels sistemes de generació d'emergència.

Compartir:

Instal·lació actual de plaques d'energia solar tèrmica a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu
Plànol amb la distribució de plaques fotovoltaiques a l'Hospital Universitari de Vic
Plànol amb la distribució de plaques fotovoltaiques a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu